Velforening kan måtte betale en halv million for å bli kvitt en vei

Rådmannen anbefaler politikerne å ta over den private veien, men mener at velforeninga må komme med et bidrag.

Veien gjennom boligfeltet på Lenamælen er gruslagt. E6 forbi Melhus sentrum delte boligområdet i to, og den nedre delen ble døpt om til Lenamælen for å unngå forveksling med Kuhaugen som er nærmere Melhus sentrum.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Lenamælen velforening har søkt Melhus kommune om kommunal overtakelse av den private veien inn til boligområdet som er i Melhus sentrum. En av årsakene til at velforeninga ønsker en kommunal overtakelse, er at velforeninga har hørt nevnt at veien kan bli skolevei.