Krever at biodiesel på busser utgår - kan bli færre bussavganger

Opposisjonsleder (Ap) mener at dersom kravet om biodiesel på rutebusser må utgår, kan det få store konsekvenser for bussreisende.

Biodiesel har fått avgiftsøkning, og AtB fykter det kan gi millionsmell.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Med seks mot fem stemmer vedtok Melhus formannskap at AtB ikke kan etterkommes på ønske om at det ikke skal kreves bruk av biodiesel på rutebusser.