Avviste klage på Bunnpris-butikk

Melhus formannskap mener at naboer må godta at det kommer et stort bygg i nabolaget.

Prosjektet inneholder ny Bunnpris-butikk og leiligheter. T.v. Hollumsvegen. 

Nyheter

- Dette er en sak som har gått over lengre tid, og det er gjort mange endringer. Bygget er stort i et lite boligfelt. Vi må ta innover oss at det er mye bygningsmasse, og vi skal være mer på ballen ved lignende prosjekter, sa Fritz Arne Haugen (Sp) som er leder for flertallsgruppa i Melhus formannskap.