- Semitrailer sperrer E6

Tirsdag klokken 11.10 meldte politiet om hendelsen på Twitter.
Nyheter

- Storlersbakken: Ny semitrailer sperrer deler av kjørebanen i nordgående løp, meldte politiet på Twitter klokken 11.10.