Må utbedre bru på Lundamo i all hast

Øvre Møllefoss bru er i dårlig forfatning, og trenger millionreparasjon.

Øvre Møllefoss bru. Arkivbilde  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus formannskap har brukt hasteparagrafen for å få satt i gang reparasjon av Øvre Møllefoss bru så fort som mulig. Øvre Møllefoss bru ble ifølge saksframlegget til formannskapet, bygd av Horg kommune på 1950-tallet. En befaring i 2018 viste at brua har skader som kan påvirke bæreevnen, og til en viss grad trafikksikkerheten. Brukarene er blant de delene av brua som har behov for utbedring ifølge saksframlegget, og i tillegg er det overflatekorrosjon på stålbjelker.