- Friluftsliv gir skolemotivasjon på Gauldal videregående

På Gauldal videregående skole kan elevene velge friluftsliv som et eget fag når de starter på Vg1 studiespesialisering.
Nyheter

I år har hele klassen valgt friluftslivfaget.