Vil ikke ha kutt i tjenester for barn og eldre

Melhusrådmannen har foreslått økning i eiendomsskatten framfor innsparinger, og opposisjonen sier nei til at SFO-satsen øker.

Opposisjonen bebuder at de legger fram et eget budsjettforslag. På fremste benk sitter Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), Einar Gimse-Syrstad (Ap), bak Stig Ler (Ap), Anne J. Løvseth Byfuglien (KrF) og Trond Sortland Kuldvere (MDG).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Vi i opposisjon lager nå vårt alternative budsjettforslag der vi skal vise innbyggerne i Melhus at det er en tydelig forskjell mellom oss og posisjonen Sp, H og Melhuslista. Vi ønsker en kommune som setter skole, eldre og helse foran skattekutt, og vi er generelt skeptisk til kutt i helse, skole og velferd, og i alle fall slik situasjonen er nå, sier opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).