Gimse-elever på «blå innovasjonscamp»

- Vi hadde egentlig planlagt å stille i dress i dag

I klasserommene hos tiende trinn på Gimse ungdomsskole bobler det over av kreativitet og nytenkning.

Den unge entreprenøren Jonas Koren Boubakri (15) og gruppa hans er i full gang med idémyldring om hvordan laksen kan utnyttes fullt ut.   Foto: Marthe Ingeborg Hammer

Nyheter

Dagen kalles «blå innovasjonscamp», og det ble en spennende konkurranse om å skape et innovativt og levekraftig produkt.