- Jeg forlanger på vegne av sanitetsforeningen og bygdefolket å få høre hvor mye som blir spart på denne omleggingen

Singsås Sanitetsforening har skrevet innlegg om eldreomsorgen i Midtre Gauldal

Singsås Tjenestesenter  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Innlegget er skrevet av Kari Reiten for styret i Singsås Sanitetsforening