Flere er interessert i næringseiendom på Støren Sør

Aina Midthjell Reppe opplyser at flere firma er interessert i å etablere seg på Støren Sør.

Aina Midthjell Reppe (til høyre) er daglig leder i NiT avdeling Midtre Gauldal. Hun orienterte en delegasjon Ap-politikere torsdag 3. september. Fra venstre: Bjørnar Skjæran (nestleder i Arbeiderpartiet), Jorodd Asphjell (stortingspolitiker), Gunn Randi Enodd (partileder i Midtre Gauldal) og Trude Heggdal (gruppeleder).  Foto: John Lerli

Nyheter

Det nye næringsområdet på Støren får veg til neste sommer, og snart starter forberedelsene til byggeklart areal. Kommunen tok sikte på å gjøre ferdig 275 dekar næringsareal, men trakk anbudskonkurransen i februar fordi det ble for dyrt.