Gauldal videregående skole får mange nye elever

Det er skolestart på mandag, og sannsynligvis skal godt over 100 nye elever starte i førsteklassene på den videregående skolen på Støren.

Randi Nordgaard Hermstad er rektor ved Gauldal videregående skole.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Antall elever ved andreinntaket ser slik ut: Vg1 - 1BA – bygg og anleggsteknikk: 31 elever. Vg1 - 1HO – helse og oppvekst: 26 elever. Vg1 - 1TIP – teknologi og industrifag: 32 elever. Vg1 - 1ST - studiespesialisering: 26 elever.