Setter av penger til gratis skolemat

I høst kan det for første gang i Melhus bli prøvd ut ei ordning med gratis mat til grunnskoleelever.

Politikerne ønsker at elever skal få bytte ut medbrakt mat tre ganger i uka for å se om gratis skolemat bedrer læringsmiljøet. 

Nyheter

Melhus kommunestyre har enstemmig vedtatt at det skal settes i gang et pilotprosjekt for skolemåltd, og da ved Lundamo skole og Lundamo ungdomsskole. Kommunestyret ønsker at pilotprosjektet kommer i gang i løpet av høsten, og at pilotprosjektet utføres i samarbeid med MerSmak som er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Melhus kommune.