Tiltak for nye togsett på Trønderbanen

Ny plattform på Lundamo

Som en del av den nye satsingen på Trønderbanen inngår utbedringer av plattformer for å ta imot de nye togsettene.

Den nye plattformen er den første av i alt syv stasjoner på Trønderbanen er nå ferdig, og her tar konduktør Anita Bagøien, som også er fra Lundamo, imot Ruben Ekle ved den nye plattformen. 

Nyheter

Togsettene med benevnelsene Flirt Type 76 skal fra våren 2021 erstatte togsettene 92 og er betydelig lengre.