Kontrollutvalget reagerer på behandling av Lena Park

Reglene for god saksbehandling er ikke oppfylt ifølge kontrollutvalget som vil ha saken til fylkesmannen.

Lena Park slik arkitekten har foreslått komplekset kan se ut. I midten er det planlagt et uteområde. Parkering er planlagt både på bakkeplan og i kjeller.  Foto: Arkitektfirmaet

Nyheter

Behandlinga av saken om Lena Park, er ifølge kontrollutvalget i Melhus så mangelfull at saken bør oversendes fylkesmannen.