Koronatida: Melhus Røde Kors står fortsatt beredt til å hjelpe

Omsorgen for lokalsamfunnet er stor, og nå står Melhus Røde Kors Omsorg klar til å utføre flere oppgaver.

Anne Grethe Tevik er leder for Melhus Røde Kors Omsorg, mens Marit Gladsø er nestleder.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Koronaviruset har gitt travle tider for Melhus Røde Kors Omsorg som har bistått på ulike vis.