Gangvei på Kvål: - Uheldigvis har vi ikke dette klart for oss

Fylkeskommunen forklarer handlingslammelse med uvitenhet om standard på gang- og sykkelvei.

Her ved Losenkrysset slutter dagens gang- og sykkelvei. Den nye skal fortsette videre opp til Hermanstad. Bennavegen er fylkeskommunal vei. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Det som var uklart for begge parter og som ble diskutert i møtet er definisjonen av «forenklet standard» og hva det innebærer. Uheldigvis har vi ikke dette klart for oss og fremdriftsplanen som forespeilet vil nok ikke være realistisk, skriver Trøndelag fylkeskommune til Melhus kommune da kommunen atter en gang etterlyser den utlovede gang- og sykkelveien på Kvål.