Oppgitt over at gang- og sykkelvei fortsatt ikke er bygd

Trøndelag fylkeskommune krevde gang- og sykkelvei for å gi tillatelse til nye boligfelt, men fortsatt har ingenting skjedd.

Mikal Kvaal er kommunestyrerepresentant og utvalgsleder. 

Nyheter

I et spørsmål under kommunestyremøtet i Melhus på tirsdag, spør Mikal Kvaal (H) om ordføreren kan gjøre noe for at gang- og sykkelveien fra Losenkrysset til Hermanstad på Kvål blir en realitet.