Slik blir årets 17. mai i Midtre Gauldal

På grunn av koronasituasjonen blir det en litt annerledes feiring i år.

Her ser vi Aina Midthjell Reppe, ordfører Sivert Moen, Kjerstin Digre Kosberg og Merete Haug. Midthjell Reppe og Haug er med i årets 17. mai-komite, mens Moen og Digre Kosberg bidrar til det kommunale programmet til nasjonaldagen.  Foto: Midtre Gauldal kommune

Nyheter

- Tradisjonelt er det fire ulike komiteer for Budal, Singsås, Soknedal og Støren, og disse har det ikke vært samarbeid mellom tidligere. I år har det derimot vært noe felles planlegging, og arrangementene vil derfor være en blanding av lokale initiativ og kommunale saminitiativ, forteller Aina Midthjell Reppe, som representerer Støren i årets 17. mai-komite.