Etterlyser leiligheter slik at folk kan bo 100 år i egen bygd

Hovin arbeiderlag mener boligplaner kan innfri to ønsker på en gang.

Svein Hovin, Bjørg Trøen og Geir Tore Midttømme står på tomta der de nye leilighetene er planlagt bygd. 

Nyheter

– I dag er det veldig uoversiktlig, og boligprosjektet gir mulighet til å få ordnet opp i forholdet, sier Svein Hovin, leder i Hovin arbeiderlag.