Her skulle det ha vært saktegående trafikk

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Bildet er tatt mandag morgen i den «stille uke», og det var bokstavelig talt stille på veien til tross for at det vanligvis er nokså tett trafikk på denne tida. Onsdag i påskeuka og 2. påskedag pleier det å være svært saktegående trafikk, men det spørs i år med koronaviruskrisen. Denne veistrekninga skal breddeutvides, og noen kilometer unna blir det ny veilinje.