Vil at Nye Veier skal bygge bruer først for å spare Kvålsbrua

Omfattende massetransport på dårlige veier bekymrer utvalgslederen som vil at Nye Veier bygger bruer først.

Utvalgsleder Mikal Kvaal (H) står ved Lebergsvegen der det er en del massetransport allerede på grunn av grustaket og deponiet. 

Nyheter

- Nye Veier burde bygge bruene først i E6-prosjektet videre sørover, sier utvalgsleder Mikal Kvaal (H).