Pårørende etterspør testing av omsorgspersonell og bruk av tom sykehjemsavdeling

Stadig nye ansatte gjør en pårørende utrygg på om det kommer koronavirus inn på Buen helse- og omsorgssenter.

Buen helse- og omsorgssenter huser blant annet sykehjem, omsorgsboliger, base for hjemmesykepleien, bygdakafe og rehabilieringstjenester. Helse- og omsorgssenteret er stengt for besøk for å hindre smitte.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

En pårørende har lest artikkelen der varaordfører Stine Estenstad (H) tar opp spørsmålet om utskrivingsklare pasienter som Melhus kommune skal ta imot fra St. Olavs hospital, kan være smittebærere. Estenstad spurte om disse blir testet, og kommunalsjef Trude Wikdahl sa at de i hovedsak blir det.