Også laksefisket blir hardt rammet

Gaula er Norges mest besøkte lakseelv. Nå kommer avbestillingene.

Det kan gå mot en dårlig sesong for de som driver næring med laksefiske i Gaula.   Foto: John Lerli

Nyheter

På lik linje med turistnæringen vil næringsdrivende rundt Gaula merke de begrensningene koronaviruset fører med seg.