Slik påvirkes kommuneøkonomien i Midtre Gauldal av koronasituasjonen

- Kommuneøkonomien påvirkes både på inntekts- og utgiftssiden, sier økonomisjef Brit Dragåshaug.

Økonomisjef Brit Dragåshaug forteller om situasjonen i Midtre Gauldal kommune.  Foto: Simen Meisdal, arkivfoto

Nyheter

- Vi får økte utgifter i form av ekstratiltak som må gjennomføres for at smitterisiko skal minimeres. Likedan må beredskapen styrkes for å imøtekomme et eventuelt utbrudd. Ellers vil permitteringer og nedgang i næringslivet gi mindre skatteinntekter til kommunen. I tillegg er det foreslått en forskyvning av formuesskatten, og siden den er en kommunal skatt vil dette forslaget også påvirke den kommunale skatteinngangen, sier Dragåshaug.