- En ekstraordinær situasjon i Midtre Gauldal

- Vi har nå en ekstraordinær situasjon rundt korona-smitten, der våre ansatte forbereder seg på å skulle håndtere flere syke, opplyser kommunedirektør og kommunalsjef.
Nyheter

- Vi forbereder oss også på å ta imot flere pasienter som skrives ut tidligere enn vanlig fra sykehus. Vi ber våre innbyggere på generelt grunnlag være forberedt på at denne situasjonen vil kunne føre til mangel på personell, og at krevende prioriteringer og omstilling innenfor helse- og omsorgstjenesten må gjøres. Konkret betyr dette at innhold og omfang i de tjenester som gis, kan bli endret, skriver Tenfjord og Johnsen på nettsidene til Midtre Gauldal kommune fredag 20. mars.

- Kommunen vil løpende informere befolkningen når prioriteringer gjøres og hva som iverksettes. Forsvarlig helsehjelp som sikrer liv og helse, samt innbyggernes rettssikkerhet, skal ivaretas, opplyser Tenfjord og Johnsen.


Dette er korona-status i Midtre Gauldal

61 testet. 3 positive. 52 negative. 6 ubesvarte.

 

- Egen avdeling for smittede

Fredag 20. mars forbereder kommunen seg blant annet ved å etablere en egen avdeling på sykehjemmet for smittede. Dette kan føre til at man må ta i bruk dobbeltrom ved sykehjemmet.

- Det kan bli aktuelt å be frivillige til, innenfor styrte rammer, å bidra i den kommunale oppgaveløsningen. Korona-krisen utvikler seg fortløpende, og kommunens kriseledelse følger situasjonen kontinuerlig og tett, og vi vurderer hvordan situasjonen vil påvirke våre kommunale helse- og omsorgstjenester, skriver Tenfjord og Johnsen.


To koronasmittede melhusbygger

Først meldte kommunalsjefen at det ikke var flere enn en melhusbygg som er smittet av koronaviruset, og så dukket det opp et nytt tilfelle. Kommunen utelukker ikke at det er flere smittetilfeller.

 

- En fantastisk jobb

Tenfjord og Johnsen skriver at alle kommunens ansatte gjør nå en fantastisk jobb for å at tjenester skal drives og at innbyggerne i minst mulig grad skal merke endringer.

- Der dere innbyggere møter våre medarbeidere, og særlig der vi har døgndrift i helse og omsorg, så vit at de nå utfører de tjenester og det tjenestenivået som kriseledelsen har bestemt. Vi ber om at spørsmål og henvendelser rundt korona-situasjonen rettes til våre informasjonskanaler som er epost korona@mgk.no og/eller publikumstelefonen på mobil 907 16582. Ved henvendelse på disse kanalene, vil kommunelegen besvare spørsmål som knytter seg til smittevern, avslutter Tenfjord og Johnsen.


Utfordrer foreninger til korona-dugnad

- Vi har god erfaring og kompetanse på akkurat dette, og vi er glade for å hjelpe, sier daglig leder Trude Heggdal hos Midtre Gauldal Frivilligsentral.Matutkjører: - Kanskje er vi de eneste de ser i løpet av dagen

Stadig flere ber om å få mat hjemkjørt fra institusjonskjøkkene, og frivillige står på sammen med hjemmesykepleien for å få maten ut.Kan bli dobbeltrom og reduserte omsorgstjenester

Melhus kommune bebuder at korttidsavdeling tømmes og at det kan bli dobbeltrom på helse- og omsorgssentre på grunn av koronakrisen.