Kan bli dobbeltrom og reduserte omsorgstjenester

Melhus kommune bebuder at korttidsavdeling tømmes og at det kan bli dobbeltrom på helse- og omsorgssentre på grunn av koronakrisen.

Kommunalsjef Trude Wikdahl. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I ei pressemelding bebuder Melhus kommune at det må gjøres midlertidige endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av koronakrisen.

Forventer høyere belastning

- Utbruddet av koronavirus har satt våre helse- og omsorgstjenester under stort press, og belastningen vil med stor sannsynligvis øke, heter det i pressemeldinga.

Samtidig forsikrer kommunalsjef Trude Wikdahl at innbyggerne skal føle seg trygge på at samfunnskritiske funksjoner fungerer.

- Alle skal få den hjelpen de trenger, men den prekære situasjonen vi står oppe i betyr at vi må gjøre noen vurderinger og omprioriteringer for å sikre akkurat dette, forklarer Wikdahl i pressemeldinga.


Sparer millioner på liggedøgn

Melhus kommune har klart å mer enn halvere utgiftene for utskrivingsklare pasienter på St. Olavs hospital.

 

Tiltak

Blant tiltakene kommunen setter inn, er at korttidsavdelinga ved Buen helse- og omsorgssenter tømmes for å gjøre klart for mottak av økt antall utskrivingsklare pasienter fra sykehus. Kommunen vil også ta i bruk dobbeltrom på langtidsavdelingene, og bebuder at det gjøres i dialog med pårørende.


Foreldre slipper å betale for virusstengte lokaler

Ingen skal betale for tjenester de ikke får, forklarer ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

 

Kommunen varsler at dag- og aktivitetstilbud er stengt, at avlastningsopphold gis i svært begrenset omfang, at privat avlastning kan opprettholdes såfremt at smittevernregler følges, at det blir reduksjon i hjemmetjenester, at kurs- og gruppetilbud i regi av psykisk helse og ergo- og fysioterapitjenesten er satt på vent, at fritidskontakttilbudet er redusert og at kommunale kafeer fortsatt er stengt. Videre bebuder kommunen at hjemmesykepleien prioriteres.


1125 i Trøndelag har fått koronadiagnose

NAV registrerer stadig flere sykefraværstilfeller som er begrunnet med påvist eller mistenkt koronadiagnose.

 

Digitale trygghetsalarmer skulle ha vært innført framover, men er stilt i bero ifølge pressemeldinga. Kommunen har bestemt seg for ikke å sette i gang innkreving av egenandel for trygghetsalarm inntil videre.


Trygghetsalarmer kan bli flyttet til nytt senter

Melhus kommunestyre har vedtatt at kommunen skal koble seg på et responssenter i Værnesregionen.

 

Første positive koronatest i Midtre Gauldal

Status torsdag er: 53 testet. 1. positiv. 42 negative. 10 ubesvarte.Person fra Melhus smittet av koronaviruset

Melhus kommune opplyser at en person fra Melhus er blitt smittet av koronaviruset i utlandet.Barna skal prioriteres i melhusbudsjettet

Barn og unge står for tur når det kommunale melhusbudsjettet skal realiseres.

 

Leier inn over 80 ansatte fordi få jobber heltid

Innen enkelte avdelinger i Melhus kommune er det nesten ingen som jobber heltid. Samtidig fylles årsverk med ekstrahjelper.