Idrettslag klager på sjokkregning fra kommunen

Rådmannen mener at regninga på 131.000 kroner for å få behandlet en søknad ikke er spesielt urimelig.

Poengrenn. Foto: Melhus Ski 

Nyheter

Tirsdag kommer klagen fra Melhus Ski opp i Melhus formannskap, og Melhus Ski har klaget fordi idrettslaget har fått et gebyr på 131.000 kroner for å få få behandlet reguleringsplanen for skianlegg på Skjetnemyra. I klagen skriver Melhus Ski at avdeilnga har utgfter på 650.000 kroner for reguleringsplanen selv om et kommunalt tilskudd fra 2013 på 175.000 kroner er trukket fra.