- Lena Park vil føre til at Melhus kommune bryter menneskerettighetene

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) i Trøndelag mener at samling av utviklingshemmede i Lena Park er uforsvarlig.

Kristian Lian er daglig leder i Samarbeidsformuet for funksjonshemmede i Trøndelag. Lena Park er ennå på skissestadiet, og bygget en ser i bakgrunnen tilhører Norgeshus som bygger på en ekstra etasje. 

Nyheter

- Jeg ble litt skremt da jeg leste i Trønderbladet om Melhus kommunes planer for Lena Park. Det ser ut til at Melhus kommune kun følger råd fra Agenda Kaupang, og ikke legger vekt på faglige argumenter om å bygge små bofellesskap for utviklingshemmede, sier Kristian Lian, daglig leder for Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) i Trøndelag.