Ønsker ikke etablering av ladestasjoner for el-bil hos Circle K

I september vedtok formannskapet å ikke gi dispensasjon for at ladepunkter for el-biler kunne etableres hos Circle K. Årsaken var at dette ville satt til side kommunedelplanen for Støren. Dette ble påklaget av Steen Eiendom AS.

Circle K ligger på Støren.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Men – 13. februar vedtok et enstemmig formannskap at klagen ikke tas til følge.