Slik er det daglige livet i maurtua på GSK

I år markeres tiårsjubileet til Gauldal skole- og kultursenter (GSK) med «Gauldalsuka» i deler av september og oktober. Da skjer det mye, men det foregår også mye i bygget fra dag til dag.
Nyheter

Mange elever og studenter ferdes på GSK hver ukedag. Her er blant annet Gauldal fagskole lokalisert, med 30 studenter, og her finner vi også Gauldal videregående skole, som har 321 elever.