Storflo vasker vekk sand på Øysand

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at det kan bli høy vannstand i Trøndelag, og det har Øysand camping fått merke.

Hele strandområdet er dekket av sjøvann som følge av springflo, og daglig leder Anja Berggård følger spent med om det blir enda høyere vannstand. 

Nyheter

- Høy vannstand blir et problem hvis det er vind samtidig. Problemet her hos oss er at sand vaskes ut. Det er sjelden at det er så høy vannstand som vi ser nå, sier daglig leder Anja Berggård i Øysand camping.

Hele stranda oversvømt

Berggård forteller at det var svært høy vannstand på mandag, og at det da heldigvis var lite vind. Pålandsvind kan føre til at sjøvann står enda lenger inn på gresskanten langs stranda. I dag tirsdag er det også storflo, og hele stranda er dekket med sjøvann. I tillegg blåser det litt. Det er såvidt at det er ei stripe med sand igjen inne ved gresskanten, og det ligger mye tang, røtter og kvister på det lille strandområdet som er igjen.

Her er det ikke lett å rusle på stranda siden den er oversvømt. 

 

- En fordel med at det ligger tang og greiner er at dette holder på sanda slik at den ikke vaskes ut så lett, forklarer Berggård.

Tang og stokker skyles i land. 

 

Ansatte på Øysand caming er vant til at det kommer drivende litt av hvert inn på stranda, og mye kommer fra Gaula som har utløp i nordenden av stranda.

- Det har hendt at det har kommet drivende telefonstolper, forteller Berggård.


Pizzasjef blir campingleder

Anja Berggård (29) har tatt over som daglig leder for Øysand camping.

 

Farevarsel

De ansatte følger spent med på værmeldinga, og er klar over ta Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel også for Trøndelag når det gjelder vannstand. Ifølge Meteorologisk institutt kan det være fare for høy vannstand også på onsdag.

- Det er en fare for biler om de står parkert for nært stranda. Her ligger bygninger ganske langt inn på land. Men for noen år siden sto floa innover slik at den kom mot bygninger. Da ble det sådd i sandrug for å holde på jordmasser og sand, sier Berggård.

Øysand camping ligger for øvrig ikke øde og forlatt om vinteren.

- Hit kommer en del turgåere, og så har vi folk som leier hytter. Mange skal nordover for å se på nordlyset eller de skal kjøre Atlanterhavsveien, og da overnatter de her underveis i turen, forteller Berggård.


Skaper iskald jord på Øysand for å forske på leirras

Forskere fryser jord på Øysand ned til minus 36 grader for å finne om hvordan faren for skred og jordskjelv kan forutsees.Rocket bilen så voldsomt at politiet grep inn

- En bil skal bare rolle, sier politiet om kjøringa til en mann i 30-årene.