Få steder har dette

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet har et lyskryss, og et slikt fenomen på en hovedfartsåre skal en lete lenge etter. Lyskrysset kom opp fordi trafikken på veien er så stor at det er vanskelig å komme seg over. Men ifølge Nye Veier fører lyskrysset til at det dannes kø – noe som er merkbart hver ettermiddag. Om et par år kan det bli en endring på dette.