Trondheim Kulde AS har begjært seg konkurs

13 ansatte i firmaet med tilknytning til Melhus, er blitt oppsagt.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. 

Nyheter

I en kjennelse i Sør-Trøndelag tingrett har tingretten godkjent at  firmaet Trondheim Kulde slås konkurs. Ifølge kjennelsen er oppbudet besluttet av styret for bedriften.