HUNT-undersøkelsen stenger ved midnatt

Mandag 18. november lå svarandelen i Midtre Gauldal på 46,5 prosent.

Kristin Myklevoll er folkehelsekoordinator i Midtre Gauldal kommune.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Men jeg hadde håpet at vi skulle nå 50 prosent deltagelse, forteller folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll i Midtre Gauldal kommune.

Svarfristen var opprinnelig 15. november, men den har nå blitt utsatt til midnatt 19. november.

11 kommuner har lavere svarprosent enn Midtre Gauldal i det som tidligere var gamle Sør-Trøndelag, supplert med Rindal kommune og Halsa kommune. Blant kommunene med lavere svarandel er Melhus, Orkdal og Klæbu.

- Konfidensielt og anonymt

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og anonym, og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Dataene lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett og benyttes kun til helseforskning og statistikk.

HUNT skal blant annet sikre forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune.

140.000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984. Nå er resten av Trøndelag også inkludert. Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak utvidelsen. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er samarbeidspartnere. Dette opplyser kommunen på sine nettsider.


Midtre Gauldal blant de fem dårligste til å besvare HUNT

- Jeg stusser over at de foreløpige svartallene er så mye dårligere enn ellers i fylket, sier folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll.- Veldig gode spørsmål i HUNT-undersøkelsen

Melhus ligger foreløpig litt dårlig an når det gjelder svarprosenten i HUNT-undersøkelsen, men frivillige står klar til å hjelpe dem som trenger bistand.Inviterer innbyggere i Midtre Gauldal til å delta i HUNT

I oktober inviteres innbyggerne til å bli med i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), via SMS og post.