Foreslår å bruke mer penger i driften i Midtre Gauldal

- Jeg foreslår at kommunen skal bruke mer penger i driften i 2020 sammenlignet med 2019, og vi skal investere 120 millioner kroner i fireårsperioden, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

Alf-Petter Tenfjord er nå kommunedirektør i Midtre Gauldal kommune.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Dette betyr at enhetene får utvidet økonomisk ramme i forhold til inneværende år, men de får ikke fullt ut kompensert for lønns- og prisvekst og heller ikke tilført midler til nye tiltak eller oppgaver. Denne situasjonen vil bety at driften må effektiviseres, og det må hentes ut flere gevinster fra investeringer som gjøres, forteller Tenfjord til Trønderbladet.