Søker om etablering av ladepunkter for el-biler på Støren

«Vi ønsker å fortsette å være et godt tilbud for folk på veien, og vi håper på hjelp og samarbeidsvilje til å etablere det siste innen ladeteknologi for el-biler på Prestteigen».

Søknaden om etableringer av ladepunkter for el-biler ved Circle K er sendt til kommunen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Steen Eiendom AS søker derfor om dispensasjon fra reguleringsplanen, for å etablere ladepunkt for 8 elbiler ved Circle K på Støren. Det skriver Bente Steen i Steen Eiendom AS og Roger Steen i Støren Servicesenter AS i et brev til Midtre Gauldal kommune, datert 21. oktober.