Slik scorer skolene i Midtre Gauldal på nasjonale prøver

Resultatene fra 5. og 8. trinn er klare.

Flere elever ved Støren barneskole har deltatt i de nasjonale prøvene.  Foto: Simen Meisdal, arkivfoto

Nyheter

5. trinn på Soknedal skole scorer noe dårligere i år enn i fjor. Når det nasjonale snittet ligger på 50 poeng, så scorer Soknedal skole 45 poeng i engelsk, 48 i lesing og 48 i regning. I fjor var scorene 50, 50 og 52.