Forlenger evakuering etter jordras i Melhus

NVE har informert politiet om at beboerne i ett bolighus må være evakuert fram til 1. desember mens øvrige beboere får flytte tilbake.

Politiet tok dette bildet fra rasstedet lørdag for ei drøy uke siden. 

Nyheter

Mandag ettermiddag anbefalte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at evakueringa etter jordraset i Melhus forlenges til 1. desember for beboere i ett bolighus. De øvrige beboerne som ble evakuert etter skredet, får flytte hjem.

Beboerne i tre hus i Havdalsgrenda ble evakuert etter at det gikk et jordras i grenda natt til forrige lørdag. I første omgang ble evakueringa innført til søndag i forrige uke, og så avgjorde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forrige uke i samråd med politiet at evakueringa skulle forlenges til mandag klokka 14. Evakueringa for de ni beboerne ble forlenget fordi det viste seg at jordmasser fortsatt var ustabile slik at det stadig gikk små ras.


NVE forlenger evakueringa etter jordras i Melhus

Grunnen er så ustabil at NVE forlenger evakueringa til mandag for beboere i ei grend i Melhus.

 

Mandag ble politiet informert av NVE om ett av bolighusene, og da det som er nærmest rasområdet, må være evakuert fram til 1. desember. Ifølge regionsjef Kari Øvrelid i NVE kan resten av de evakuerte beboerne flytte tilbake.

- Vi går i gang med hastetiltak for å sikre Løvsetvegen 395, og i samråd med Multiconsult avgjør vi som må gjøres med rasområdet for å unngå nye ras, sier Øvrelid.

Dette bolighuset ligger nærmest rasområdet. Når det gjelder atkomstveien inn i grenda som ble skadet av raset, kan den ifølge Øvrelid ikke benyttes.

- Kommunen har ansvar for atkomsten, og er pålagt å gi en sikker atkomst, sier Øvrelid.


Rasområdet er fortsatt avsperret

Politiet venter på NVEs vurderinger om det fortsatt er behov for evakuering.

 

Ni beboere ble altså evakuert etter jordraset, og Melhus kommune tilbød de evakuerte å få ta inn på et hotell på Tiller. Kommunen har dette hotellet som beredskapsovernatting. To av beboerne benyttes seg av tilbudet, mens øvrige beboere ordnet seg alternativ overnatting. Beboerne på gårdsbruket ble ikke evakuert.


Usikker på om de flytter tilbake etter jordraset

Før ekteparet Daaland flytter tilbake til grenda som ble utsatt for et jordras, vil Alf Daaland vite hva Multiconsult har kommet fram til.


Trønderbladet har vært i kontakt med en av beboerne i huset som fortsatt er evakuert, og han ønsker foreløpig ikke å gi en kommentar. Da Trønderbladet snakket med ham, var han fortsatt ikke blitt orientert om utfallet av NVEs beslutning. Rådmann Katrine Lereggen opplyser til Trønderbladet at en av kommunens ansatte er i ferd med å ringe rundt til beboerne i grenda.

- Jeg er veldig glad på vegne av beboerne at de kan komme tilbake, sier fungerende enhetsleder Per Sandvik om beboerne som ikke lenger er evakuert.

Sandvik forteller at rapporten fra Multiconsult viser at det ikke er kvikkleire i området, men at raset har blottlagt vanlig leire. Utfordringa har vært veldig bratte skråninger i kombinasjon med leire.

- Det som skal skje nå er at rasgropa skal stabiliseres og der er det veldig bratt. I rasgropa skal det fylles i steinmasser. Først må vi prosjektere for å se hvordan rasgropa skal plastres, sier Sandvik.

Når det gjelder den økonomiske siden av sikringsarbeidet, sier Sandvik at naturskadefondet er nøkkelen.


Undersøker om beboerne kan flytte tilbake etter jordskred

NVE er foreløpig usikker på om boligene i rasgrenda i Melhus noen gang blir sikker nok.

 

NVE hadde fra før laget en plan for sikring av Rødde som ligger i nærheten av Havdalsgrenda, og Øvrelid sier at NVE ikke kommer til å gjøre noe med planen for Rødde som følge av jordskredet. Sikringa på Rødde mot leirskred skal starte som planlagt i januar ifølge Øvrelid.


Ble evakuert fra rasområde: - Men hvor er det trygt?

Alf Daaland og kona Marit opplevde ras også i 1992, og venter spent på om de snart får flytte hjem igjen etter at de ble evakuert på lørdag.