Test kunnskapen din om Trønderbladet

Her kan du prøve deg på 20 spørsmål om Trønderbladet.

REDAKSJONEN: Én av dem er sportsmedarbeider i Trønderbladet. Hva heter han? Foto: Gunn Heidi Nakrem 

Nyheter

1. Når ble Trønderbladet grunnlagt?

2. Utgivelsesdagene har variert. Har Trønderbladet hatt papiravis på fredager også tidligere?

3. Stemmer det at Gerd Søraa og Tormod Utne har vært redaktører i Trønderbladet?

4. Rektoren på Trøndertun folkehøgskole har også vært journalist i Trønderbladet, hva heter han?

5. Trønderbladet flyttet høsten 2018 til Thoragården. Hvem er bygget oppkalt etter?

6. Gauldalsposten (ikke nåværende Gauldalsposten) ble kjøpt opp av Trønderbladet, når skjedde det?

7. Hvilke to kommuner dekker Trønderbladet?

8. Hvem var første redaktør i Trønderbladet??

9. Hvem har sittet lengst som redaktør, bortsett fra grunnleggeren?

ENGASJERT: Gerd Søraa er også kjent for sitt engasjement for politikk og historie, og var blant annet leder i Det Nye Folkepartiet. 

 

10. Hva heter dagens redaktør i Trønderbladet?

Tormod Utne fra Ler jobber i dag som førstelektor ved Høgskulen i Volda. I 2001 var han 30 år, og spørsmålet lyder om han da var redaktør. 

 

11. Hvilken redaktør i tidligere Gauldalsposten begynte å jobbe i Trønderbladet?

12. Hva het bygget der Trønderbladet hadde tilhold før flyttinga til Thoragården?

13. Avisa ble solgt i 1996, hvem var kjøperen?

14. Hva heter konsernet Trønderbladet tilhører?

15. Hva er hovedtelefonnummeret til Trønderbladet?

16. Hva heter sportsjournalisten?

17. Hva er adressen til Trønderbladets nettavis?

18. Har Trønderbladet egne avisbiler?

KONGELIG BESØK: Blant oppdragene til journalistene har vært å dekke besøk de kongelige har gjort i Melhus. Kronprins Haakon har vært flere ganger på Ler. 

 

19. Hvor mange digitalabonnenter har Trønderbladet? (abonnenter som har tilgang til Pluss-artikler og eAvis, men som ikke får papiravisa)

20. Har Trønderbladet hatt eget trykkeri?

Svar:

1. 14. mars 1979

2. Ja, på 90-tallet.

3. Ja

4. Ronald Nygård

5. Tora på Rimol som var en nær

bekjent av Håkon jarl

6. Gauldalsposten ble tatt opp i

Melhusbladet i 1986, og navnet ble

endret til Trønderbladet

7. Melhus og Midtre Gauldal

8. Åsmund Snøfugl

9. Krister Olsen (2004-2014)

10. Lars Østraat

11. Arne Melland

12. Kroakvartalet

13. Adresseavisen

14. Polaris Media (Adresseavisen

er nå en søsteravis, ikke eier)

15. 72 87 83 70

16. Fredrik B. Lange

17. www.tronderbladet.no

18. Ja, tre

19. cirka 900

20. Ja, i Potten fram til 1992