Opprettholder evakueringa i rasområde i Melhus

NVE viderefører evakueringa til tirsdag ettermiddag.

En vei inn i området har fått store skader, og det har gått et skred ned mot en bekkedal.  Foto: Alf Daaland (beboer)

Nyheter

Søndag ettermiddag har Norges vassdrags- og energidirektorat bestemt at evakueringa av rasområdet i Melhus skal videreføres til tirsdag klokka 15. Det opplyser regionsjef Kari Øvrelid til Trønderbladet.

Fortsetter undersøkelsene

Øvrelid forteller at Melhus kommune og politiet skal lage en plan for hvordan de evakuerte kan få komme inn i området for å hente ting i boligene. Beboere i tre boliger er evakuert etter at det lørdag ble oppdaget et stort jordras i ei grend ved Løvsetvegen i Melhus. Raset går ned mot en bekkedal, og NVE ønsker å foreta grundige undersøkelser for å kartlegge om det er kvikkleire eller andre former for ustabile masser i området.

- Vi må bli ferdig med de boringene som skal avsluttes på tirsdag, og så må vi sammenstille de data vi har funnet, sier Øvrelid.

Øvrelid bekrefter at det er ni borepunkter i området. Rambøll er engasjert av NVE til å utføre boringer, og undersøkelsene startet på lørdag. Både drone og fysisk boring i grunnen er blitt brukt for å kartlegge rasfaren. Øvrelid ønsker ikke å uttale seg om hvordan grunnforholdene ser ut så langt, og hvor dypt det er boret.


Ble evakuert: - Raset er ganske heftig

Arnfinn Lehn og Anne Lillemo er blitt evakuert fra hjemmet i grenda der jordskredet har gått.

 

- Vi må ha alle resultater før vi kan si sikkert hvordan grunnen er, sier Øvrelid.

Raset har ført til skader på veien, og en lyktestolpe med ledninger har sklidd ut.

- Leker med egen helse

Trønderbladet skrev tidligere i dag at rasområdet ikke er stedet å legge søndagsturen til, og Øvrelid understreker at det er farlig å gå inn i området. Veien inn til grenda er sperret med politibånd.

- Det er særdeles uheldig at folk ikke respekterer sperringene, og folk leker med sin egen helse. Hele området er avsperret. I verste fall kan det bli anmeldelse og bøtelegging, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har satt opp sperrebånd ved starten av veien inn til grenda. 

 

Brandmo forteller at politiet og Melhus kommune søndag hadde møte med NVE for å avklare situasjonen. Møtet var klokka 16 etter det Trønderbladet fikk opplyst før i dag av rådmann Katrine Lereggen.

- NVE anbefaler at evakueringa opprettholdes. Det blir dessverre ikke mulig for beboerne å flytte tilbake før tidligst tirsdag klokka 15. Kommunen har dialog med beboerne, sier Brandmo.

Operasjonslederen sier at politiet ikke kommer til å ha vakthold ved veien inn i området, men vil ha patruljer som kjører forbi for å sjekke om noen tar seg inn i området uten tillatelse.

Får hjelp til å hente ut nødvendige ting

Beboere vil få anledning ifølge politiet, til å gå inn i området for å hente ut nødvendige ting fra boligen. Ifølge rådmann Katrine Lereggen vil det skje ved at beboerne får anvist hvor det er trygt å gå.

Lereggen forteller at kommunen vil følge opp beboerne.

- Det var ikke alle som rakk å komme til møtet klokka 16 så de som ikke var der, vil bli ringt opp. Det kan være at flere trenger hotellovernatting, sier Lereggen.

Natt til søndag var det to evakuerte beboere som tok imot tilbudet om hotellovernatting. Melhus kommune har et hotell på Tiller som beredskapsovernatting.


Ikke legg søndagsturen til rasområdet

NVE advarer på det sterkeste mot å gå inn i området der det lørdag gikk et jordras fordi det er ustabile masser.

 

Ble evakuert fra rasområde: - Men hvor er det trygt?

Alf Daaland og kona Marit opplevde ras også i 1992, og venter spent på om de snart får flytte hjem igjen etter at de ble evakuert på lørdag.