Så mange stemte i de ulike kretsene på valgdagene i Midtre Gauldal

Ved årets valg var det 4.960 stemmeberettigede personer i kommunen. 3.153 av dem avga sin stemme.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Dette betyr at 63,57 prosent av de stemmeberettigede stemte ved årets valg.