Vassfjellet kan få offisiell skiløype

Rambøll er i gang med å utrede skiløype og tursti fra Trondheim og til Vassfjellet.

Selve Vassfjelltoppen ligger i Melhus. Dit er dt bilvei, men denne er stengt mesteparten av året. To ganger i året åpnes bommen på Kvål.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Vassfjellet som ligger i Melhus og Klæbu, kan få en offisiell skiløype og tursti. Rambøll er på oppdrag for Trondheim kommune i gang med å utrede dette på Klæbu-sida av Vassfjellet. I planbeskrivelsen opplyser Rambøll at turstien og skiløypa i første omgang blir på fem kilometer, men at turstien og skiløypa på sikt skal bli sammenhengende og av god kvalitet fra Tiller og opp i Vassfjellet.

Prosjektet Vassfjelløypa er ett av flere prosjekter i forbindelse med sammenslåinga av Trondheim og Klæbu i 2020.

Melhus kommune er blitt varslet i brevs form om planarbeidet. I brevet heter det blant annet at Klæbu kommune har kommet fram til at det ikke er nødvendig å konsekvensutrede turstien og skiløypa. Turstien og skiløypa skal ifølge brevet styrke folkehelsa og muligheten til å praktisere friluftsliv. Vassfjellet er flittig brukt, og da særlig om sommeren. Melhus har toppen av Vassfjellet, og turgåere kan for eksempel besøke Vassfjellhytta der det er servering i perioder.


Svært godt besøkt friluftsdag

Mange tok turen til Vassfjellet på søndag, og noen av dem var topptrente.

 

En tidligere ordfører i Melhus og en tidligere ordfører i Klæbu la for noen år siden ordførerturen til Vassfjelltoppen.


Vakre, vennlige Vassfjellet

«Har De vært på toppen av Vassfjellet? Ikke det? Ja, da bør De snarest ta Dem en tur dit…»

 

- Bygging av skiløype og tursti fra Skjøla til Vassfjellet vil delvis gå gjennom terreng der det i liten grad er tekniske inngrep tidligere og det er i all hovedsak skog- og landbrukseiendommer som vil bli berørt av tiltaket, heter det i brevet.

Planområdet der stien og løypa kommer.  Foto: Tegning: Rambøll

 

Politikerne besøkte pukkverk som naboer er kritisk til

Steinmasser er så verdifulle at Melhus formannskap kan komme til å åpne for enda et uttak.

 

Høringsfristen er 19. august.


Vant Vassfjellet Opp for tredje året på rad

Igjen var skiskytter Andreas Dahlø Wærnes fra Kvål raskest i det tøffe motbakkeløpet.Godsterminalen på Torgård kan bli droppet

Fylkesdirektør mener at godsterminalen på Torgård ikke blir bygget.Fant ut hvilken foss dette er

Arne Skarsem tok bilde på akkurat samme sted som sambygdingen Anders O. Skaanø gjorde 100 år tidligere.