Får ta vannprøver med helikopter i Midtre Gauldal

Norsk institutt for vannforskning vil ta vannprøver fra tre innsjøer i Midtre Gauldal for å undersøke om de er blitt forsuret.

Illlustrasjonsfoto fra en annen sak. Undersøkelsene i Midtre Gauldal skal ifølge saksframlegget utføres av Helitrans. 

Nyheter

I løpet av høsten ønsker Norsk institutt for vannforskning å ta vannprøver fra tre innsjøer i Midtre Gauldal. Innsjøene det dreier seg om er Brekkesetertjønn, Langvatnet og Vardetjønna.

Norsk institutt for vannforskning har søkt Midtre Gauldal kommune om å få bruke helikopter under prøvetakinga, og utvalg for næring, plan og miljø har innvilget søknaden. Helikopteret skal ikke lande på selve innsjøen, men ta vannprøve ved å senke en prøvetaker ned til en meters dyp. Derfra skal det tas en vannprøve på to liter, og prøvetakinga vil være over på 2-3 minutter ifølge saksframlegget fra rådmannen. Prøvetakinga skulle ha vært utført i fjor, men ble avlyst ifølge saksframlegget. I stedet skal den gjennomføres i år i perioden 15. september til 1. desember. Rådmannen skriver i saksframlegget at denne perioden er utenfor hekketida for fugler, men i perioden for storviltjakta.

Kommunen er blitt informert av Miljødirektoratet om at dette er en del av en nasjonal undersøkelse for å undersøke vannkjemi i norske innsjøer, og for å se om innsjøer er forsuret, overgjødslet eller er blitt utsatt for klimaendringer.

Søknaden om å få bruke helikopter måtte innom kommunen fordi det ikke er tillatt i henhold av motorferdselsloven å lande med helikopter, og tillatelsen ble gitt som dispensasjon fra loven.

Utvalg for næring, plan og miljø hadde møte 1. juli, og måtte utsette flere saker til nytt møte i august fordi det manglet flere sider i møteinnkalllinga.


Ny runde med måling fra lufta

Nye Veier fortsetter med geoskanning ved hjelp av helikopter.Målinger fra helikopter i lav høyde

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 23. mai til 20. juni 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av Selbu, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner.Inspiserer linjenettet med helikopter

TrønderEnergi kommer til å fly over Melhus og Midtre Gauldal for å sjekke strømnettet.