Takk til pårørende som kjempet for beboerne

Nå kan de som bor på Singsås bo- og dagsenter oppleve større trygghet.

Jeg er også glad for at rådmannen tok brannrapporten til følge og satte inn hvilende nattevakt/ brannvakt. Nå kan beboerne oppleve større trygghet, skriver Brit Inger Aune i innlegget. 

Nyheter

Skrevet av Brit Inger Aune, uavhengig kommunestyrerepresentant