Ønsker å rive for å bygge ny butikk og leiligheter

I.K. Lykke Eiendom planlegger å rive dagens bygg på Gimse, og erstatte det med et nytt bygg med Bunnpris-butikk og leiligheter.

Skissen er laget av Norconsult, og viser planlagt butikk, en mulig kafé og leilighetsdelen. 

Nyheter

Trønderbladet har tidligere skrevet om at I.K. Lykke Eiendom har kjøpt Capro-eiendommen på Gimse. Bedriften Capro har flyttet til Støren.