- Midtre Gauldal konkurrerer særlig med Trondheim

- Hovedårsaken til utfordringene er situasjonen på arbeidsmarkedet; at ledigheten er svært lav og at det dermed er konkurranse om arbeidskraften, sier assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik.

- Det varierer fra stilling til stilling om det er utfordrende å rekruttere nødvendig kompetanse og hvor vanskelig dette er, sier Bodil Brå Alsvik.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Det er ikke alltid like lett å få ansatt folk i offentlige stillinger i Midtre Gauldal kommune. 9. juni skrev Trønderbladet at kommunen kun fikk én ny søker etter å ha lyst ut tre sykepleierstillinger for andre gang. 12. juni publiserte avisen en sak om at kun to søkere ville bli ny avdelingsleder for bygg og eiendom.