Gikk til topps på kuhelse og god mjølk

Fire elever fra Øya videregående vant den landsdekkende konkurransen Husdyrtreff.

Kyrne på Øya trives ute i det grønne, og elevene på naturbruk har mye av ansvaret med daglig stell. Fra venstre: Elin Sæther Brevik, Birger Gikling Ingeborgvik, Ellinor Gunnes, Ane Sofie Dolmseth og lærer/fjøsmester Håvard Lien. 

Nyheter

Det er samvirkeorganisasjonene i landbruket som arrangerer Husdyrtreff, en kunnskapstevling for videregående elever. Konkurransen er meget prestisjefylt, sier lærer Håvard Lien.