Skal diskutere laks og politikk

Politikerne påvirker laksens gyting.

Laksefisket i Gaula og Sokna tiltrekker seg mange utenlandske fiskere, og er viktig for mye av næringslivet. Dette er sveitsiske fiskere som har fisket på Horgøyen, fra venstre: Christian, Marc og Joseph Rierola.  Foto: John Lerli, arkivfoto

Torfinn Evensen, generalsekretær Norske Lakseelver Torfinn Evensen, generalsekretær Norske Lakseelver Torfinn Evensen, generalsekretær Norske Lakseelver Torfinn Evensen, generalsekretær Norske Lakseelver  Foto: Kjell Inge Såreide

Nyheter

Lokal forvaltning er avgjørende for stor og attraktiv laks i Gaula. Nå er det Villaksens år, og politikere i Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner inviteres til en politisk samling ved elvebredden på Lundamo onsdag 19. juni.

- Gaula gjør oss priviligerte

I invitasjonen heter det at Gauldalen er priviligert fordi vi bor ved ett av verdens beste laksevassdrag.

- Fiskerettshaverne er først og fremst opptatt av å løse lokale forvaltningsoppgaver på en god måte, hvor hovedmålet er å sørge for at det står nok laks på gytegrunnene hver høst. Når smolten forlater både kommunegrensene og elva om våren drar den ut på en omfattende beitevandring. Villaksen kommer ofte i konflikt med en rekke menneskeskapte påvirkningsfaktorer. I slike sammenhenger foretas det politiske avveininger mellom samfunnsinteresser, og vi i elveforvaltningen er avhengig av aktiv lokalpolitisk støtte for å nå fram med våre synspunkter og argument, sier Torstein Rognes, daglig leder i Gaula fiskeforvaltning.


140 laks tatt i åpningshelga i Gaula - befester posisjonen som storlakselva

De aller fleste er over sju kilo, og den største laksen er på 15,5 kilo.

 

Laksesjefen kommer

Samlinga holdes på Horgøien gård onsdag ettermiddag, og det blir besøk av Torfinn Evensen, som er generalsekretær i Norske Lakseelver.

Torstein Rognes forklarer at møtet blir en arena for meningsutveksling, kunnskapsdeling og hygge. Sjøørreten blir også et tema, om hvordan man kan legge til rette for en levedyktig stamme.

Det blir servert vafler med laksemotiv, en spesialitet ved Horgøien gård. Møtet arrangeres av Gaula fiskeforvaltning.


80-åring fisket sitt livs største laks i Gaula

- Dette var veldig moro. Dette er den største fisken jeg noensinne har fått, forteller Kjell Sørensen fra Gjøvik.- En skikkelig regnværssommer hadde vært drømmen

Det er knyttet stor spenning til været og vassføringa i Gaula.