Forsøkte seg på kupp under tinget

Fem kvinnelige ordførerkandidater møtte på heimetinget i Melhus, men lendmannen Gunnar Krogstad lot seg ikke presse vekk.

Lendmann Gunnar Krogstad er nær ved å bli frarøvet makta fordi tingsmedlem Stine Estenstad trer fram. 

Nyheter

- Jeg har med et sjokk oppdaget at det er en kvinne på tinget og hun har på løsskjegg, utbrøt lendmann Gunnar Krogstad da Jorid Jagtøyen tok ordet under heimetinget på Horg bygdatun onsdag kveld.

Året er 960

Under Sagauka var det som Trønderbladet tidligere har omtalt, heimeting på Horg bygdatun. Året var 960.

Jagtøyen forlangte at kvinnene får mer å si på tinget. Deretter trådte fem kvinnelige ordførerkandidater fram. Lendmann Krogstad var et øyeblikk opptatt med noe i bakgrunnen og var nær ved å bli frarøvet stillinga som lendmann da Stine Estenstad forsøkte seg på et kupp.


Gjenskaper det gamle lokaltinget under Sagauka

23 politikere blir rykket 1000 år tilbake når de møtes på heimetinget på Horg bygdatun.


Ingrid G. Aune Nilsen fra Hands on History var hentet inn som prosjektleder da Gauldølatinget ble gjenskapt på bygdatunet som også har ei gammel tingstue på tunet. Kommunestyret var invitert til å ikle seg vikingklær og tre inn i heimetinget. Mange av de 37 representantene møtte, og de representerte de ulike leidangene.

- Sverger du å holde tingfred, spurte Krogstad som var lendmann.

Jorid Jagtøyen krevde i tillegg til slutt på eiendomsskatten og takstsone 1, at det skulle bli mer kvinnemakt på tinget. 

 

De frammøtte på tinget måtte sverge å holde fred. Det forhindret ikke en heller livlig stemning under debatten. Representanter la fram saker og det var avstemning.

 

Anne Grethe Tevik krevde at alle bønder skulle avgi grunn slik at det kunne bygges brede veier, og til gjengjeld skulle de få kreve grindpenger. Ikke så ulikt dagens situasjon der veiselskap og staten krever inn bompenger for å finansiere veibygging.

Kvinnelige ordførerkandidater

At det var fem kvinnelige ordførerkandidater stemmer med anno 2019. Foran kommunevalget stiller Jorid Jagtøyen (Sp), Stine Estenstad (H), Merethe Moum (Melhuslista), Lisbeth Tiller (Frp) og Anne Sørtømme (SV). Antallet fikk Fritz Arne Haugen til å utbryte at han vil kreve dobbel møtegodtgjørelse fordi møtene vil ta dobbelt så lang tid.

Det blåste kraftig på bygdatunet, og spørsmålet fra journalisten om politikerne ville snu kappa etter vinden ble ikke besvart.

Lendmannen fikk hjelp av prosjektleder Ingrid Aune Nilsen til å slå øl opp i hornet. T.h. lovmann Morten Gunnes. 

 

Tingsmøtet ble avsluttet med at ølhornet ble sendt rundt med ønske om godt år og fred. Deretter ble lendmannen Krogstad stemt ut.


- Ikke naturlig å komme på møtet

Ordfører Gunnar Krogstad ble vraket som ordførerkandidat to ganger, og møtte ikke opp på det siste nominasjonsmøtet.


Lovmann Morten Gunnes sørget for at avstemninga gikk riktig for seg. To publikummere fikk også delta i avstemninga om kvinner skulle få mer makt på tinget. 

 

Morten Gunnes, sorenskriver i Gauldal i mange år, var hentet inn som en av tre lovmenn.

- En får et visst inntrykk av hvordan det var. Her var det humor og alvor. Når de lyste tingfred, var det fred. Men det er historisk feil at det var kvinner på tinget. Kvinner kunne møte, men de måtte ha med formynder, sier Gunnes.

Leder for Sagauka, Line A. Solbakken, forteller at årets tema er demokrati, og at det er verdt å tenke over at det ikke er en selvfølge å ha. Heimetinget ble arrangert for å vise at vikingene var tidlig ute med å ha demokrati.


Unge vikinger åpnet Sagauka i Melhus

Sagauka ble åpnet av fjerdeklassingene som framførte spelet om Håkon jarl som mister hodet i en grisebinge på Rimol.

 

- Verden er et møtested for folk som er forskjellig

Leo Ajkic snakket om demokrati, utenforskap og radikalisering da han gjestet Melhus tirsdag.