Får ikke øke bompengene selv om inntektene svikter

Samferdselsministeren setter foten ned for at byvekstavtalen skal gi økte bompenger.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheter

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at bompengene inn til Trondheim ikke kan økes for å kompensere for inntektssvikt.

- Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, sier Dale i en pressemelding.


Kunne ha stoppet hele Byvekstavtalen

Finansdirektør Olaf Løberg fortalte kommunestyret at Melhus kunne bli historisk om politikerne stemte imot Byvekstavtalen. Men det ble ikke utfallet. Frp protesterte imidlertid på bompengebruken.

 

Trøndelag først ute

Det er i såkalte porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler at kostnadsøkninger og inntektssvikt skal håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak, slik at ikke bilistene får økte bompenger. Bompengepakker inneholder en portefølje av ulike samferdselsprosjekter som finansieres med statlige og i noen ytterst få tilfeller lokale bidrag i tillegg til bompenger. Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal og Trøndelag fylkeskommune var først ute med å signere en byvekstavtale med Staten. I ettertid er det kommet til byvekstavtaler også for osloregionen, stavangerregionen, bergensregionen. Det skal bli byvekstavtaler for de ni største byregionene i Norge.

805 millioner i ti år

Byvekstavtalen rundt Trondheim innebærer at Melhus, Malvik og Stjørdal får 805 millioner kroner på deling i en tiårsperiode. Av dette skal 425 millioner gå til gang, sykkel og kollektiv langs riksvei, 303 millioner til tiltak på lokalt veinett og 77 millioner kroner til knutepunkt og stasjoner langs jernbanelinja. Kommunene får ikke automatisk tilsendt pengene, men må lage planer og søke om tilskudd fra potten. Samtidig må kommunene betale inn en egenandel, og bilistene må betale en betydelig andel bompenger.

Strammer inn

Innstrammingen fra regjeringen gjør at det ikke vil være aktuelt fremover å legge frem reviderte pakker for Stortinget utelukkende for å dekke inn kostnadsøkninger i enkeltprosjekter eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk enn forutsatt.

- Dimensjoneringen på bompengepakkene må tilpasses den faktiske inntektsstrømmen. Man må derfor lokalt heller redusere kostnadene fremfor å øke bompengene. Jeg vil på vegne av staten vil legge vekt på dette i forhandlinger og reforhandlinger om byvekstavtalene, sier Dale.


Sa ja til Byvekstavtalen og mener de ikke har noe annet valg

Nesten alle i Melhus formannskap stemte for Byvekstavtalen som kan få store konsekvenser for blant annet boligbygging.

 

Mange velgere kan stemme på bompengelister, men ikke i Trøndelag

Bompengemotstandere stiller lister i en rekke kommuner og fylker ved høstens valg.